TRƯỜNG MẦM NON CẨM LƯƠNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2023-2024

Đăng lúc: 00:00:00 02/08/2023 (GMT+7)

- Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo; - Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND Huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024; - Thực hiện hướng dẫn số 11/HD - PGD&ĐT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của phòng giáo dục và Đào tạo Cẩm Thủy về việc hướng dẫn tuyển sinh bậc học mầm non năm học 2023 - 2024; - Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và số trẻ trong độ tuổi đi học trên địa bàn dân cư của xã Cẩm Lương.Trường Mầm non Cẩm Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024

TRƯỜNG MẦM NON CẨM LƯƠNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024.
- Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND Huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024;
- Thực hiện hướng dẫn số 11/HD - PGD&ĐT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của phòng giáo dục và Đào tạo Cẩm Thủy về việc hướng dẫn tuyển sinh bậc học mầm non năm học 2023 - 2024;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và số trẻ trong độ tuổi đi học trên địa bàn dân cư của xã Cẩm Lương.Trường Mầm non Cẩm Lương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024 như sau:
1. Địa điểm tuyển sinh:
- Tại văn phòng trường Mầm Non Cẩm Lương.
2. Đối tượng:
- Nhà trường tuyển sinh các cháu ở độ tuổi từ 24 - 72 tháng tuổi (Trẻ từ 2- 5 tuổi) có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Cẩm Lương. (tuyển sinh đối với trẻ nhà trẻ và mẫu giáo chưa đến trường.)
- Nếu có trẻ đến xin học trái tuyến năm học 2023 - 2024 hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục xin nhập học theo qui định đối với trẻ học trái tuyến, để đảm bảo điều kiện cho trẻ vào trường. Ban tuyển sinh tổng hợp các nội dung thông tin trẻ trái tuyến để BGH báo cáo Phòng giáo dục .
3. Thời gian:
- Tuyển sinh trong thời gian 2 ngày bắt đầu từ ngày 03/08 đến hết ngày 04/08/20223 (không tuyển sinh trước và sau thời gian quy định ).
4. Quy định về hồ sơ của học sinh:
+ Đơn xin học;( Theo mẫu của nhà trường)
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu).
+ Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật ( Nếu có).
4. Hội đồng tiếp nhận, tuyển sinh; Tổ chức xét tiếp nhận tuyển sinh:
Hội đồng tuyển sinh của trường gồm:
1) Bà: Nguyễn Thị Ngọc – Hiệu Trưởng – Chủ tịch hội đồng
2) Bà: Phạm Thị Quỳnh – Phó Hiệu Trưởng – Phó chủ tịch hội đồng
3) Bà: Phạm Thị Xuyên – Phó Hiệu Trưởng - Phó chủ tịch hội đồng
4) Bà: Trương Thị Hội – Tổ Trưởng CM khối 5 tuổi - ủy viên – thư ký
5) Bà: Nguyễn Thị Lam – Tổ Trưởng CM khối 3 tuổi - ủy viên
6) Bà: Bùi Thị Tiết – Tổ Trưởng CM khối 4 tuổi - ủy viên
7) Bà: Phạm Thị Thuyên – Tổ Trưởng CM khối nhà trẻ - ủy viên
8) Bùi Thị Tuyết – Ban thanh tra nhân dân - ủy viên
9) Bà: Hoàng Thị Hoài Ngân – Phó bí thư chi đoàn - ủy viên
Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non Cẩm Lương năm học 2023 - 2024.kính thông báo đến các bậc phụ huynh được rõ, rất mong các bậc phụ huynh đến nộp hồ sơ đúng theo thời gian nhà trường đã quy định. . Trân trọng!

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 20107